Sök produkt eller företag:

( Exempel på sökord: FLÄKT ger några träff  medan FLÄKT*  ger fler träff)

LUFTBEHANDLING och VENTILATION                 

 

Har shop på webbsidan                          Visar priser prislistor på webbsidan

ABC Ventilationsprodukter, Borås
Producent av färgbelagda ventilationsprodukter, brandspjäll, jalusislutare,  jalusispjäll, kombihuvar, takhuvar, ytterväggsgaller

Absolent, Lidköping
Producent av olje- och stoftfilteraggregat.

ACP Luftbehandlingsprodukter, Helsingborg
Producent av textilkanaler, centralutsug,  slangupprullare

Acticon, Jönköping
Producent av filter, frånluftsdon, fönsterapparater, jalusispjäll, kylbafflar, kåpor, ljuddämpare, tilluftsbafflar, tilluftsdon

Ahlsell, Stockholm (ägde tidigare AR-ventilation, som numera ingår i Bravida)
Grossist för ventilationsprodukter som ankarskenor, fästelement, infästningar, ingjutningsskenor, kanaler av aluzink, lackerad, rostfri, varmförzinkad plåt, skorstensprodukter, spisfläktar, spiskåpor, stativ, verktyg, fläktar, aggregat, don m.m.

Aircoil, Årjäng
Producent av roterande värmeväxlare, värmebatterier

AirVac
Försäljning av axialfläktar, badrumsfläktar, centraldammsugare, fläktar, kanalfläktar, radialfläktar, vacuumpumpar, väggfläktar

Alig, Mariestad
Producent av värmeåtervinningsaggregat, frånluftsvärmepump, luftvärmeaggregat, solcellsfläktar.

Arex
Producent av fläktar och kanaler i plast

Armacell
Utvänding kondensisolering med bl.a. Armaflex.

Asarums Industri
Producent av egenkonvektionsbatterier, fläktkonvektorer, fläktluftkylare, kondensorer, kylmedelkylare,  plattvärmeväxlare 

Bevego (drivs av gamla Belano-killar)
Grossist för don, färg, fästdon, kanaler, plåt, profilerad plåt, vattenavrinning, verktyg

Bevent-Rasch
Producent av brandspjäll, jalusislutare, jalusispjäll, kanalfilter, kombihuvar, ljuddämpare, lågimpulsdon, takhuvar, u-rör, ytterväggsgaller

Bravida fd.BPA och där tidigare Luftkonditionering, AR-ventilation, Palmator m.m. ingår
Ventilationsentreprenör

Calectro
Försäljning av automatikutrustningar, brandlarm, effektregulatorer, frysvakt, fuktlarm, luftflödesmätare, luftkvalitetsgivare CO2, rökdetektorer, tryckgivare, tryckregulatorer

Camfil
Producent av absolutefilter, fettfilter, filter, filteraggregat, filterskåp, gasfilter, hepafilter, kolfilter

Carrier
Producent av fläktkonvektorer, fläktluftkylare, kondensorer, kylaggregat, kylmaskiner,  luftfuktare, ångfuktare, luftbehandlingsaggregat,  kylbatteri m.m.

Caverion fd. YIT Building Systems AB, entreprenaddelen i gamla ABB (Svenska Fläktfabriken)
Rikstäckande ventilationsentreprenör

Centab
Producent av centralutsug, spånkanaler, punktutsug, stoftavskiljare

C Hallströms Verkstäder
Producent av irisspjäll, jalusispjäll, kanaler av aluminium, aluzink, lackerad, rostfri, varmförzinkad plåt och svartplåt, ljuddämpare, takhuvar

Colasit Scandinavia
Producent av fläktar och kanaler i plast

Crenna
Producent av fläktrumsväggar, jalusispjäll, kanaler av varmförzinkad plåt och svartplåt, kombihuvar, ljuddämpare, spiskåpor, takhuvar, ytterväggsgaller

Dahl
Grossist av VVS-produkter som isolering, kanaler av plast, stålrör, tubrör

Dantherm
Producent av luftavfuktare, luftbehandlingsaggregat, varmluftspannor

Delivent, Göteborg
Försäljning av av aggregat, fläktar, kåpor, spjäll, huvar, galler, avfuktare, ventiler, värmepumpar, pellets m.m.

Dinair Filter
Producent av filter, stoftavskiljare, textilkanaler

Dustcontrol
Producent av centraldammsugare, cykloner, spånkanaler, stoftutsug, vacuumtransportsystem

ebm-papst
Producent av motorer och lågenergifläktar för ventilation

EKB-Produkter
Försäljning av axialfläktar, brandgasfläktar, centraldammsugare, flexibel slang, fönsterfläktar, kanalfläktar,  radialfläktar, rökgasfläktar, spisfläktar, spiskåpor, takfläktar

EKO-Ventilationsdetaljer
Producent av galler, huvar, luckor och spjäll.

Elektrofläkt
Producent av industrifläktar, radialfläktar, rökgasfläktar

ELFI Elektrofilter
Producent av elektrostatfilter, kanalfilter, rumsluftrenare, rökrumsaggregat

Energiteknik
Producent av kylaggregat, plattvärmeväxlare och värmepumpar

Essén Company
Försäljning av fläktkonvektorer, kylaggregat, luftfuktare, ångfuktare

Eurovac
Producent av centraldammsugare, cykloner, punktutsug, slangfilter, stoftavskiljare

Eveco
Producent av fläktluftvärmare, infravärmare, luftridåaggregat

Exhausto
Producent av brandgasfläktar,  luftbehandlingsaggregat, radialfläktar, rökgasfläktar, spiskåpor, takfläktar, värmeåtervinnare

Flaktwoods fd. ABB och gamla Svenska Fläktfabriken
Producent av axialfläktar, brandgasfläktar, brandspjäll,  fläktluftvärmare, frånluftsdon, irisspjäll, jalusispjäll,  kylbafflar, ljuddämpare, luftbehandlingsaggregat, luftkylare, luftvärmarebatteri, lågimpulsdon, radialfläktar, rökgasfläktar, spiskåpor, takfläktar, tilluftsaggregat, tilluftsbafflar, tilluftsdon, transportfläktar, värmeåtervinnare, ytterväggsgaller, överluftsdon

Fireseal
Brandtätning

Fresh
Producent av badrumsfläktar, friskluftsventiler, frånluftsdon, kanalfläktar, tilluftsdon av plast

Frico
Producent av fläktluftvärmare, infravärmare, luftridåer

Fuktkontroll
Producent av avfuktare

Gebhardt Fläktteknik
Producent av axialfläktar, brandgasfläktar, industrifläktar, radialfläktar, takfläktar

Giro Ventilation
Producent av kanaler av aluminium, rostfri, varmförzinkad plåt och svartplåt.

Hagab Industri
Producent av brandspjäll, jalusislutare, jalusispjäll, kombihuvar, lågimpulsdon, takhuvar, ytterväggsgaller

Halton
Producent av brandspjäll, frånluftsdon, irisspjäll, jalusispjäll, kylbafflar, kökskåpor, ljuddämpare, lågimpulsdon, storkökskåpor, tilluftsbafflar, tilluftsdon, ytterväggsgaller, överluftsdon

Imkanaler
Branschrekommendationer för installation eller byggnation av imkanaler.

Isover fd. Gullfiber
Producent av isolering

Isolamin
Producent av fläktrumsväggar och väggsystem för fläktrum.

IV Produkt
Producent av luftbehandlingsaggregat, takaggregat, tilluftsaggregat, värmeåtervinnare

Jeven
Producent av kökskåpor för bland annat restauranger, skolor och sjukhus.

Klimat Komfort
Försäljning av fläktkonvektorer, fläktluftkylare, kondensorer, kylaggregat, kylbatteri, luftfuktare, luftbehandlingsaggregat, luftkylare, ångfuktare

Kuntze
Försäljning av kilremmar, kilremsskivor, packningar, vibrationsdämpare

Kylma
Grossist av kylaggregat och komponenter

Lajac
Produkter för stofthantering och centraldammsugning.

Lindab fd. Lidhults Plåtindustri
Producent av frånluftsdon, jalusispjäll, isolerade kanaler, kanaler av aluminium, aluzink, lackerad, rostfri, varmförzinkad plåt och svartplåt, kylbafflar, ljuddämpare, profilerad plåt, spånkanaler,  stativ, tilluftsdon, vattenavrinning, överluftsdon

LindinVent
Producent av styrsystem och don för professionell luftflödeskontroll i varierande miljöer.

LTS
Producent av luftbehandlingsaggregat, luftvärmare, takfläktar, tilluftsaggregat, värmebatteri, värmeåtervinnare

Menerga
Producent av avfuktare, luftbehandlingsaggregat, poolavfuktare, värmeåtervinnare

Munters, Sollentuna
Producent av kylaggregat, luftavfuktare och vätskeavskiljare.

Nederman
Producent av avgasutsug, centraldammsugare, filter, punktutsug, slangupprullare, stoftutsug

Onninen
Grossist av VVS-produkter som isolering, kylaggregat, stålrör, tubrör.

Ozon för rengöring
Råd och tips hur hantera ozonrening i ventilationskanaler och storkök.

Paroc fd. Rockwool
Producent av isolering

Pax
Producent av badrumsfläktar, friskluftsventiler, frånluftsdon, tilluftsdon av plast

Perfo RM
Producent av perforerad plåt

Plymo Vent
Producent av avgasutsug, centralutsug, punktutsug, slangupprullare

Polman´s
Producent av lackerade kanaler

Previs Brandskydd
Försäljning av brandskyddsprodukter

REC
Försäljning av avgasslang, flexibel slang, flexibla ljuddämpare, frånluftsdon, gummislang, irisspjäll, jalusispjäll, skorstensrör, slang, textilkanaler, tilluftsdon

Repus Ventilation
Producent av dragskåp, dysdon, dyskanaler, frånluftsdon, lågimpulsdon, tilluftsdon

Resema Luftfilter, Tranås
Producent av filter för ventilation

Rosenberg GmbH
Producent av axialfläktar, brandgasfläktar, kanalfläktar, radialfläktar, takfläktar

Rockwool, fd Roxull
Producent av isolering.

Seibu Giken DST, Spånga
Producent av luftavfuktare och fuktaggregat.

Sefovent Lundbergs Plåt
producent av brandgasfläktar, filter, kåpor, takfläktar, tilluftsaggregat, ventilationstak

Seleko
Försäljning av filter, fläktkonvektorer, fläktluftkylare, kylaggregat, luftfuktare, rumsluftrenare, rökrumsaggregat

Sibe Ventilation
Producent av luftfuktare

Softair
Producent av lågimpulsdon

Soliduct Ventilation
Försäljning av ventilationskanaler från belgiska Vento NV.

Stravent
Producent av luftbehandlingsdon.

Swegon fd. Stifab-Farex och PM-luft
Producent av axialfläktar, fläktluftvärmare, luftbehandlingsaggregat, radialfläktar, takaggregat, takfläktar, takhuvar, värmeåtervinnare, frånluftsdon, fönsterapparater, kylbafflar, ljuddämpare, lågimpulsdon, tilluftsbafflar, tilluftsdon, överluftsdon

Systemair AB fd Kanalfläkt
Producent av brandgasfläktar, frånluftsdon, irisspjäll, kanalfilter, kanalfläktar, luftbehandlingsaggregat, rökgasfläktar, spiskåpor, takfläktar, tilluftsaggregat, tilluftsdon

Tibnor
Grossist för balk, perforerad plåt, plåt, stålprofiler, tubrör, verktyg

Tpiab Klimatimport AB
Försäljning av fläktkonvektorer

Trox Sverige AB
Producent av brandspjäll, don, flödesdon, jalusispjäll, ljuddämpare, spjäll, rökdetektorer m.m.  

TTL-Luftridåer
Producent av fläktluftvärmare, luftridåaggregat, luftridåer

Ultramare
Producent av filter

USV Inomhusmiljö
Försäljning av ventilationsaggregat och kanaler i byggsats för "gör det självare"

VEAB
Producent av fläktluftvärmare, kanalkylare, kanalvärmare, luftavfuktare, luftvärmare, värmebatteri

Ventexpert
Kanalrengöring

Ventilationsgrossisten i Sth
Ventilationsmaterial

Westaflex
Producent av flexibla ljuddämpare, flexibel slang, isolerstrumpor, skorstensrör, slang

Åkerstedts
Producent av industrifläktar

Östberg
Producent av kanalfläktar, luftbehandlingsaggregat, takfläktar

Östek
Försäljning av värmeväxlare, platt, -kors och roterande

 

 

Tillbaka