Sök produkt eller företag:

( Exempel på sökord: FLÄKT ger några träff  medan FLÄKT*  ger fler träff)

Styr och Mätdon för  VENTILATION                 

 

Har shop på webbsidan                          Visar priser prislistor på webbsidan

Belimo
Producent av spjällmotorer

Comfort-Control
Försäljning av instrument, luftflödesmätare,  tryckmätare

Danfoss
Producent av styr och reglerutrustning

Honeywell
Producent av styr och reglerutrustningar

JEFF Electronics
Producent av regulatorer, rumsgivare, termostater

KIMO, Göteborg
Försäljning av mätinstrument för ventilation.

LindinVent
Producent av styrsystem och don för professionell luftflödeskontroll i varierande miljöer.

Micatrone
Producent av flödesgivare, flödesregulatorer, fuktgivare, fuktregulatorer, temperaturgivare, tryckgivare

Mätforum
Försäljning av fuktmätare, instrument, joniseringsmätare, ljudnivåmätare, luftflödesmätare, OVK instrument, termometer, tryckmätare

Regin
Producent av differenstryckmätare, flödesgivare, flödesregulatorer, fuktgivare, fuktregulatorer, hygrostater, rökdetektorer, spjällmotorer, temperaturgivare, termometer, tryckgivare

Schneider Electric fd TAC fd TA, Tour Agentur i Köping
Producent av styr och reglerutrustning, spjällmotorer

Siemens Landis & Staefa där gamla Billman ingår
Producent av styr och reglerutrustning

Swema
Försäljning av draggivare, flödesgivare, inspektionssystem, instrument, ljudnivåmätare, luftflödesmätare, temperaturmätare

 

Tillbaka