Sök tjänst eller företag:

( Exempel på sökord: KALKYL ger några träff  medan KALKYL*  ger fler träff)

KONSULTER & ORGANISATIONER  

 

Har shop på webbsidan                          Visar priser prislistor på webbsidan

Anticimex
Undersöker förekomst av fukt, mögel, hussvamp och utför överlåtelse-besiktningar.

Arbetsmiljöverket
Myndighet för t.ex. övervakning av olycksfall och arbetsmiljön.

Belok
Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor.

BF9K - Byggbranschens kvalitetssystem
Produktcertifieringssystem för byggbranschen avseende kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.
Bolagsverket, Sundsvall
Registera företag, tillhandahåller fakta om företag, publicerar bygglov genom Post- och Inrikes Tidningar m.m.

Boverket
Ger ut förmaningar och regler!

Brandskyddsföreningen
Organisation som håller register över certifierade personer som är utbildade och godkända att hantera "Heta arbeten" som t.ex. tak(papp)läggning med öppen låga. 

Bygghälsokonsulten
Bygghälsokonsulten skapar förutsättningar för hälsosamma byggnader och ren inomhusmiljö.

Byggnads
Byggfacket med yrkesgrupperna Byggnadsplåtslagare och Ventilationsplåtslagare

Byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende ideell landsomfattande föreningen som sprider och förmedlar kunskap om byggnadsvård. Föreningen är för alla som är intresserade av byggnader och byggnadsvård.
Byggtjänst med sökmotorn Bygglo
Leverantör av facklitteratur för byggande bl.a. AMA. Står också bakom Partnersök
Byggvarubedömningen
Branschens system för miljöbedömning av byggvaror.

Constructech, Strängnäs
Konsult för vindlastprovning i egen anläggning.  

EMTF
Energi- och Miljötekniska Föreningen fd. VVS-Tekniska Föreningen

Energimyndigheten, Eskilstuna
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Eurovent
Europeisk branschorganisation för Ventilations- och Kyltillverkare i Europa.

Fccsoftware
Plåtutbredningsprogram

Funkis
Föreningen jobbar med OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Föreningen Svenska Plåtkonsulter
Svenska Plåtkonsulter som också arbetar som Tak- och Fasadkonsulter. Utför projektering, kontroll och besiktningar. Utbildar i plåtteknik. Upprättar beskrivningar och gör kostnadsanalyser.

ID06
Organisation för utfärdande av ID-kort för byggbranschen.
Index
Räkna ut byggindex enligt Entreprenad Index H84 med hjälp av räknedosa från SCB

Kemikalieinspektionen
Vilka material är mer eller mindre farliga? Se i PRIO-databasen f.d. OBS-listan

Korrosions- och Metallforskningsinstitutet (Kimab)
Förebygger och bekämpar korrosion. Provar, forskar, utreder och dokumenterar rost på plåt m.m.
MVR, Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
Branschorganisation för mekaniska verkstäder som tex. smidesföretag. 

        Plåtkonsulter

Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping
Gör ett besök i Gamla Linköping och se hur det var förr i ett Plåtslageri. Kolla öppet tiderna!

Plåt & Vent Forum AB
Utbildning och Yrkesnämnden för plåtslagare. Ägs av branschorganisationer för arbetstagare och arbetsgivare.

Plåt & Ventföretagen, fd. Entreprenörföretagen, fd PLR med Teknikhandboken
Bransch- och arbetsgivarorganisation för plåtslageri, ventilation och lättbyggnad.

PRV, Patent- och registreringsverket
Publicering av alla offentliga svenska patent i Svensk Patentdatabas. Kostnadsfri sökning!

Riksantikvarieämbetet
Bevarar gamla byggsätt

RSVR
Riksförbund för Sveriges Ventilationsrengörare

Scb
Statisiska centralbyrån för bl.a. indexberäkning enligt E84

SBR
Svenska Byggingenjörers Riksförbund
SIS
SIS, Swedish Standards Institute

Slussen
Portal för VVS, Energi, Kyla och Inneklimat

SMACNA, US
Sheet Metal and Air Conditioning contractors National Association. Ungefär: Plåt och Ventilations entreprenörers nationella sammanslutning i USA, Canada, Australien och Brasilien.
RISE fd. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås
Provar, Certifierar och godkänner konstruktioner

SPEF Murnings- & Putsentreprenörerna
Branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige

Statens Fastighetsverk
Slott, fästningar, ambassader m.m.

STF Ingenjörsutbildning
Kurser för ingenjörer m.m.

Stålbyggnadsinstitutet
Bra om lättbyggnader och dokument från KTH som "metallavrinning från tak"

Svenska Plåtkonsulter
Svenska Plåtkonsulter som också arbetar som Tak- och Fasadkonsulter. Utför projektering, kontroll och besiktningar. Utbildar i plåtteknik. Upprättar beskrivningar och gör kostnadsanalyser.

Svensk Byggplåt
Branschorganisation för Tak- och Fasadplåt

Svensk Ventilation fd. Gruppen Luftteknik, Föreningen V
Branschorganisation för ventilation, som en gång i tiden levererade a`prislistan GLSM (Gruppen Luftteknik inom Sveriges Mekanförbund).

TIB, Takentreprenörerna
Branschorganisation för Tak- och Tätskiktsentreprenörer.  

TNC, Terminologicentrum, fd. Tekniska Nomenklatur Centralen
Förvaltar, utvecklar och underhåller Rikstermbanken - Alla facktermer på ett ställe -

TSK Taksäkerhetskommittén
Visar regelverket för Taksäkerhet med många bra bilder.

WSP
Konsult för teknisk projektering med tonvikt på samspel mellan teknik, ekonomi, humanism och ekologi.

VVS Företagen
Bransch- och arbetsgivareorganisation för företag verksamma inom Värme, Ventilation och Sanitet.

ZINC Info
Om zinkbeläggningar

Tillbaka