Ventilation, mängd- och sakvaror

 - Hur mycket isolering går det åt, på cirkulär kanal?

 

  

          Populära VENTCALC, kalkylprogrammet för PC & Windows.

 

VENTPLÅTS-CALCULATORN, lathund för prissättning.

Tillbaka