Taklutning, takvinklar, smyg och lutningsförhållande

TABELL för TAK
Terrasser är ej tak och ingår ej här!

Lutning

Formel
1:(1/Tangens)
Plana tak Flacka tak Låg-lutande tak Branta tak

Grader

Svetsad
takduk
Tät-skikts-
mattor
(papp)
Svetsad
rostfri
plåt
Dubbel-
falsad
plåt
&
TRP1

4)
Enkel-
falsad
plåt
&
TRP2
5)
Betong-
pannor
Tegel-
pannor
Smyg
 

2meters-
stock (10-delars)
Tangens

(förhållande av x och y axlar)
Lutning

i


mm/m
Lutning

i

 %
1:100 ~0,5 X X X X X X X 0,0100 10 0,1
1:75   1)       ~0,7 X X X X X X X   0,0133 ~13 1,3
1:40       ~1,4 ok ok ok X X X X   0,0250 25 2,5
1:18       ~3,1 ok ok ok X X X X   0,0555 ~55 5,5
1:16   2)       ~3,5 ok ok ok X X X X 68,5 0,0625 ~60 6,0
1:15       ~3,8 ok ok ok X X X X   0,0666 ~70 7,0
1:10       ~5,7 ok ok ok ok X X X 69,0 0,1000 100 10
1:4     3)       ~14,1 ok ok ok ok X6) ok X 71,0 0,2500 250 25
1:3     3)       ~18,4 ok ok ok ok ok ok X 71,9 0,3333 ~300 30
1:2,5       ~21,7 ok ok ok ok ok ok ok 72,8 0,4040 ~400 40
1:2       ~26,5 ok ok ok ok ok ok ok 73,7 0,5000 500 50
1:1,7       ~30,2 ok ok ok ok ok ok ok 74,5 0,5882 ~600 60
1:1       45 ok ok ok ok ok ok ok 76,3 1,0000 1000 100
 
X = Nej, rekommenderas ej! För liten taklutning för detta material eller utförande.

1)        Minsta lutning/fall i fotrännor, gesimsrännor och ränndalar.

2)        Minsta lutning för s.k. kälkbackar vid rörelsefogar och för tak utan hinder och
          med obrutna längder från nock till språng och
          avvattning via hängrännor, gesimsrännor eller försänkta ränndalar.

3)        Tegelpannor som är ofalsade bör ha minsta lutning av 1:2,5. Falsade   
           tegelpannor minst 1:4.

4)         TRP1: Profilerad plåt med tätningsband och skruvad med max c-300 mm i 
          sidoöverlapp får läggas på tak med
          minst lutning av 1:10. 

5)        TRP2: Profilerad plåt utan tätningsband och skruvad med max c-500 mm i
         sidoöverlapp får läggas på tak med
         minst lutning av 1:4. 

6)        Nytt enligt AMA 2011.

Källor: AMA Hus, RA Hus, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 
 

 

PILHÖJD, hur stor är rundning i cm med en radie av X m?

 

 


 

 

Ta ut en smyg med en 10-delars 2-meters millimeterstock (tumstock):

 

Lägg "tumstocken" på taket och ställ mot en lodrätt yta ...

 

... vinkla in mot tumstocken ... läs av värde, ca 73 vid 20 grader.

Fäll ihop stocken och ta ut taklutningen hemma på "verkstan", genom att använda detta mätvärde!

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2018-04-07