Galvanisk korrosion för metaller utomhus

Se om plåten kan fungera ihop med andra material i Korrosionstabellen

Huvudmaterial         Förenliga med huvudmaterial         Oförenliga med  huvudmaterial  

 

Metall

es (volt)
" i havsvatten"
en (volt)
 "normalpotentialer"

ädlast (katod)

Guld (Au)

+0,42 1,50
  Titan (Ti) +0,38 0,90
 

Silver (Ag)

+0,30 0,80
 

Rostfritt
* passivt

+0,09  
 

Koppar (Cu)

+0,05  0,34
 

Bly (Pb)

-0,27 -0,13
  Tenn (Sn) -0,31 -0,14
 

Nickel (Ni)

  -0,26
 

Stål

-0,46 (-0,45 Fe)
 

Aluminium (Al)

-0,51 -1,66
 

Aluzink

   
 

Förz.stål

   

Oädlast (anod)

Zink (Zn)

-0,86 -0,76
Oädelt material angrips, löses upp  och skyddar det ädlare materialet.

 

Är det oädlare materialet litet i förhållande till det ädlare, ju fortare går processen.

 

       

 

Så t.ex. skyddas aluminium av zink men inte av koppar

* Passiv är en metallyta som fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid skapad av luftens syre. I syrefattig miljö kan inte ett passivt skikt bildas, varför metallen är i ett aktivt tillstånd.

Om olika metaller måste blandas skall den ädlare metallen monteras nedströms oädlare, t.ex. kopparstuprör efter/under stuprör av aluminiumplåt.

Korrosion
Ordet korrosion kommer av det latinska verbet corrodere som betyder sönderfräta. Stål/järn vill övergå till sitt normala tillstånd som är rost eller malm och korrosionshastigheten påverkas av försurningen från svaveldioxid (gas från oljeförbränning) och klorider (salter) från t.ex. havsvatten. Om saltet från "västkustregn" ej avtvättas så ökas korrosionen.

Järn och stål rostar, koppar ärgar, zink får vitblemma och aluminium får vita korrosionsprodukter!

Ej vetenskaplig test av korrosion!

Galvanisk spänningsserie, redovisad som Elektrodpotential es, volt för metaller i seawater/havsvatten vid +20 grader Celsius.

Galvanisk korrosion är ett elektrokemiskt fenomen. Om två olika metaller kommer i kontakt med varandra och det finns fukt och syre mellan dem så startar en strömkälla. Strömvandringen sker om skillnaden i elektropotential är minst 0,05 Volt. Ju högre potentialskillnaden är ju fortare börjar den oädlaste metallen "rosta", flytta över till den ädlare metallen. Anod går till Katod!

Kromatering
Kromatering utförs också på aluminium, dels som förbehandlingsmetod inför lackering samt som eget korrosionsskydd.

        Industrin arbetar med att ersätta kromateringen med harmlösare skydd.

 

Avfrätning
Korrosionshärdigheten hos aluminium vid utomhusexponering är mycket god.
I princip förekommer tre olika typer av korrosion.

1. Allmän korrosion, som är den vanligaste typen och avser i princip normal avfrätning från ytan.

Al-avfrätning
Område my/år
Landet 0,05
Byar 0,05
Städer 0,05
Kuster 0,05
Storstad 0,05

2. Galvanisk korrosion, leder normalt inte till angrepp på aluminium eftersom den är ädlare än de metaller den normalt kommer i kontakt med i byggnadssammanhang, eller så är skillnaden i elektrodpotentialen liten.

3. Gropfrätning, kan uppträda då  aggressiva ämnen, starka alkalier som soda, salt, saltsyra, klor och svavelsyra kommer i kontakt med plåten. Antingen blir det hål i plåten eller så får den ett fläckigt utseende.

Klor- och kopparjoner från ledningsvatten kan också förorsaka gropfrätning.
Kopparplåt som anligger mot aluminium skall förtennas.

Ett sätt att isolera aluminium från t.ex. tegel, puts, betong & kalkbruk som innehåller kalcium är att kromatera plåten, bestryka med asfaltklister, lägga papp eller tjock plastfolie mellan plåt och bruk.

Korrosivitetsklasser:

Korrosivitets-/Miljöklasser Krav på beläggning av stålplåt eller annat material 
C5 / M4 - tuff industrimiljö Z275 + 300 my platsmålning Rostfritt
C4 / M3 - större städer, kuster Z275 + 25 my plastbeläggning

alt. + 160 my platsmålning

Rostfritt*
Aluminium
Aluzink
C3 / M2 - inlandet Z275 (275g/kvm zink) Rostfritt
Aluminium
Aluzink

* Vid en incidens i en simhall i Örebro omkring 1990, ramlade ventilationskanalerna ned!
De var upphängda med rostfria plåtband. Idag är de utbytta mot förzinkade plåtband.

En ny incidens inträffade i samma simhall år 2007, då blomlådor upphängda i rostfria ringar, ramlade ned!

Dagens moderna upplevelsesimhallar med hög badvattentemperatur, hög relativ fuktighet, desinfektionskemikalier och hög koncentrationen av klor ställer höga krav på det rostfria materialet. Rening med Ozon har inte samma påverkan som Klor!

Se mer information om klasser förr och nu!

Sidan uppdaterades 2018-03-19