Medlemsansökan i Föreningen Svenska Plåtkonsulter

Inträdesavgift 2 000 SEK

Medlemsavgift 200 SEK plus Serviceavgift 800 SEK /år 

 

Namn *

Personnummer *

Adress  *

Post nr  *

Ort  *

Telefon  *

Epost  *

 

 

 Utbildning och examen *
 

Jag ansöker om medlemskap i Föreningen Svenska Plåtkonsulter och godtar föreningens stadgar.

* Obligatoriska uppgifter som vi sparar i vårt medlemsregister. Det användes för information, utskick av nyheter m.m.